Subscribe:

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลดการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด

ลดการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด


                เนื้อสัตว์ทุกชนิดมีสารพิษมากกว่าพืช ควรกินให้น้อยลงเท่าที่จะทำได้ เมื่อเทียบกันตรงๆ เนื้อสัตว์จะมีพิษมากกว่า เพราะการเกิดสัตว์ทุกวันนี้ไม่ได้เกิดแบบธรรมชาติ แต่เป็นสัตว์ที่สร้างมาเพื่อให้เรากินโดยเฉพาะ จึงจำเป็นต้องสร้างเนื้อสัตว์นั้นๆ ให้โตเร็ว การให้อาหารที่มีสารเคมีจำนวนมาก การฉีดยาป้องกันโรคระบาด การฉีดฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เร่งเนื้อแดง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีในสัตว์โลกสมัยโบราณ
                เนื้อสัตว์ที่เรากินจึงเต็มไปด้วยสารเคมีจำนวนมาก เมื่อเรากินเนื้อเข้าไปเราจะได้รับสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปด้วย ร่างกายต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้จัดการขับสารพิษออกไป ถ้ามีจำนวนน้อยๆ ร่างกายก็ขจัดออกได้ แต่ถ้าเรากินเป็นประจำ ร่างกายจะสูสารพิษไม่ไหว ขจัดออกไปได้บางส่วน ส่วนที่เหลือจะสะสมซึกซ่อนไว้ในร่างกาย เมื่อสะสมมากพอก็จะทำร้ายร่างกายจนแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เราเห็น
                ดังนั้นการลดการกินเนื้อสัตว์ลง รวมทั้งผลิตผลที่มาจากสัตว์ เช่น นมและไข่ จะช่วยลดการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายลง ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการขับพิษมากนัก สุขภาพของเราจึงจะแข็งแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น