Subscribe:

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลดการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด

ลดการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด


                เนื้อสัตว์ทุกชนิดมีสารพิษมากกว่าพืช ควรกินให้น้อยลงเท่าที่จะทำได้ เมื่อเทียบกันตรงๆ เนื้อสัตว์จะมีพิษมากกว่า เพราะการเกิดสัตว์ทุกวันนี้ไม่ได้เกิดแบบธรรมชาติ แต่เป็นสัตว์ที่สร้างมาเพื่อให้เรากินโดยเฉพาะ จึงจำเป็นต้องสร้างเนื้อสัตว์นั้นๆ ให้โตเร็ว การให้อาหารที่มีสารเคมีจำนวนมาก การฉีดยาป้องกันโรคระบาด การฉีดฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เร่งเนื้อแดง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีในสัตว์โลกสมัยโบราณ
                เนื้อสัตว์ที่เรากินจึงเต็มไปด้วยสารเคมีจำนวนมาก เมื่อเรากินเนื้อเข้าไปเราจะได้รับสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปด้วย ร่างกายต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้จัดการขับสารพิษออกไป ถ้ามีจำนวนน้อยๆ ร่างกายก็ขจัดออกได้ แต่ถ้าเรากินเป็นประจำ ร่างกายจะสูสารพิษไม่ไหว ขจัดออกไปได้บางส่วน ส่วนที่เหลือจะสะสมซึกซ่อนไว้ในร่างกาย เมื่อสะสมมากพอก็จะทำร้ายร่างกายจนแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เราเห็น
                ดังนั้นการลดการกินเนื้อสัตว์ลง รวมทั้งผลิตผลที่มาจากสัตว์ เช่น นมและไข่ จะช่วยลดการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายลง ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการขับพิษมากนัก สุขภาพของเราจึงจะแข็งแรง

เลือกทานข้าวกล้องหรือข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยครั้ง

เลือกทานข้าวกล้องหรือข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยครั้ง


ข้าวกล้องยังคงคุณค่าทางอาหารในเมล็ดข้าวพร้อมเส้นใยอาหาร เป็นอาหารที่เราควรเลือกกิน หรือเริ่มต้นสร้างสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนข้าวก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเราคนไทยกินข้าวทุกวัน ถ้าได้รับสารอาหารจากข้าวเต็มที่ สุขภาพย่อมแข็งแรงเร็ว คนไทยกินข้าวกันมานานนับศตวรรษ มากถึงยุคหลังๆ นี่เองที่เริ่มมีการกินก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปัง ทำให้ความเป็นธรรมชาติของข้าวเสียไปเพราะถูกแปรรูปไปเป็นแป้งอย่างอื่น
                ข้าวขาวที่เรากินทุกวันนี้ผ่านการขัดสีหลายครั้ง คุณค่าทางอาหารน้อยลงตามส่วนที่ถูกขัดสีไป เส้นใยก็จะลดน้อยลง ทำให้ไม่ค่อยมีกากในการขับถ่าย เป็นปัญหาต่อลำไส้ใหญ่มากขึ้น ยิ่งไปแปรรูปเป็นขนมปังหรือก๋วยเตี๋ยวหรือแม้แต่รูปแบบอื่นๆ จะทำให้คุณค่าทางอาหารลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็มีการปนเปื้อนมากขึ้น และมีการเพิ่มเติมสารเคมีเข้าไปในกระบวนการผลิตอีก ทำให้อาหารเหล่านี้มีคุณค่าสู้อาหารแบบดั้งเดิมไม่ได้
                เราจึงควรกินข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยครั้งอย่างข้าวกล้องมากกว่า แม้ว่าระยะแรกๆ จะยังไม่เคยชินกินไม่อร่อย แต่กินไปนานๆๆ จะรู้สึกอร่อยขึ้น อย่างไรก็นึกถึงคุณค่าทางอาหารเป็นหลักแล้วกันนะครับ กินเพื่อสุขภาพมากขึ้น เรื่องความอร่อยลดลงสักนิดให้สมดุลกัน

เลือกทานอาหารที่มีสารพิษน้อย

เลือกทานอาหารที่มีมีสารพิษน้อย


เราควรกินพืชผักผลไม้ตามธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ หรือผักที่ปลูกและดูแลโดยไม่ใช้สารเคมี ถ้าเป็นผักพื้นบ้านตามรั้วกินได้ยิ่งปลอดภัย ผักผลไม้ที่ปลูกโดยใช้สารเคมีนั้นไม่ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพ เราจำเป็นต้องเลือกอาหารให้ดีด้วย แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ต้องล้างทำความสะอาดให้ปลอดสารพิษมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่อย่างนั้นเราจะได้รับสารพิษเข้าไปโดยตรง การกินอาหารตามร้านอาหารทั่วไปจึงไม่อาจแน่ใจได้ว่ามีสารพิษมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นถ้าสามารถเลือกอาหารและปรุงเองได้จะดีมาก