Subscribe:

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลดรับประทานของหวานให้น้อยลง


ลดรับประทานของหวานให้น้อยลง
 
                ขนมหวาน น้ำอัดลม ลูกอม เหล่านี้เป็นต้น ของหวานเหล่านี้มีน้ำตาลมาก เราใช้น้ำตาลทรายขาวที่ผลิตในทางอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สารเคมีในการฟอกขาว สารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายเรามากขึ้น ในขณะที่น้ำตาลให้ความหวานหรือกลูโคสชนิดออกฤทธิ์เร็ว ร่างกายจะรู้สึกสดชื่นโดยเร็วเมื่อกินน้ำตาลเจ้าไป แต่จะรู้สึกอ่อนเพลียตามมาได้ในระยะต่อไป ตับอ่อนต้องทำงานมากขึ้นเมื่อมีน้ำตาลในร่างกายมาก เพราะตับอ่อนจะต้องหลั่งอินซูลินออกมาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อยู่เสมอ เมื่อใช้งานหนักเกินไปตับอ่อนจะอ่อนแอ ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเกิดเป็นโรคเบาหวานให้เราเห็น

                ถ้าเราไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ แต่ใช้ยาในการควบคุมน้ำตาลอย่างเดียว และยังคงกินน้ำตาลต่อไป โรคจะไม่หายและตับอ่อนจะยิ่งเสียการทำงานไปมากขึ้น ต่อไปก็จะเกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

                เราจึงควรลดน้ำตาลด้วยการไม่กินเข้าไปให้มาก แทนที่จะให้ยาไปลดน้ำตาลภายในร่างกาย เพราะฉะนั้นต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม นั่นคือแนวทางธรรมชาติบำบัด

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิธีการสร้างสุขภาพร่างกาย

วิธีการสร้างสุขภาพร่างกาย
                ร่างกายเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้และดูแลรักษาได้อย่างง่านดาย จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ดูว่าจะทำได้ง่ายที่สุด ผิดกับการดูแลทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ยากจึงแก้ไขได้ยากกว่า ส่วนปัจจัยทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นดูเหมือนจะอยู่ไกลตัวออกไป แต่จริงๆ แล้วมีผลต่อสุขภาพของเรามากเหมือนกัน อย่างไรก็ตามเราจะต้องดูแลให้ครบทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นองค์รวมอยู่ดี
                การสร้างสุขภาพทางร่างกายนั้นมีหลากหลายวิธีเช่นกัน ในคราวนี้ผมจะคัดเลือกวิธีสำคัญๆ ที่ใช้กันมานานและเป็นวิธีหลักๆ ที่เราควรพิจารณาเป็นพิเศษมาให้พวกเราปฏิบัตินะครับ

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เราจะสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร

เราจะสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร

                นี่เป็นคำถามที่ตอบง่ายมาก เพราะเราต้องมี ความรู้เราจึงจะสามารถช่วยตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นได้ ถ้าปราศจากความรู้ทุกอย่างก็มืดมน แต่ความรู้นั้นเป็นเพียงแผนที่นำทาง เราอยากไปให้ถึงจุดหมายเราต้องก้าวเดินออกไปตามแผนที่ ก้าวไปด้วยขาของเราเอง ไม่มีใครมาก้าวเดินแทนเราได้ สุขภาพเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆ สุขภาพจึงต้องสร้างด้วยตัวเราเองเท่านั้น
                ความรู้ในการสร้างสุขภาพที่ดีมีมากมายหลายศาสตร์หลายสูตร หลายความคิด หลากความเชื่อ แล้วแต่ใครเชื่อแนวไหนก็เดินไปตามแนวทางนั้น แต่ที่ผมจะมาแนะนำทางเดินไหนมาให้เรานั้น ผมจะพาเดินไปในทิศทางที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ คือ 4 เส้นทางหลักดังที่กล่าวมาแล้ว

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สุขภาพดีต้องมีอะไรบ้าง

สุขภาพที่ดี

                องค์การอนามัยโลกประกาศว่า สุขภาพดีนั้นมิใช่เพียงการไม่มีโรคเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญร่วมด้วย ปัจจัยที่สำคัญมี 4 ด้าน ดังนี้
1.       ร่างกาย
2.       จิตใจ
3.       สังคมสิ่งแวดล้อม
4.       จิตวิญญาณ
คนที่มีสุขภาพดีต้องเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง 4 ด้านนี้ ไม่ใช่เพียงสมบูรณ์ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น การดูแลสุขภาพจึงต้องคิดถึงปัจจัยทั้ง 4 นี้ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน นี่จึงจะเป็นการสร้างสุขภาพที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุด เราต้องปรับปรุงในด้านที่เรายังบกพร่องหรือมีอยู่น้อยให้เพิ่มเติมจนเต็ม เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้
                เราจะเห็นได้ว่าสุขภาพตามคำจำกัดความใหม่นี้ ไม่ใช่เรื่องของแพทย์หรือโรงพยาบาลที่จะทำหน้าที่ดูแลสุขภาพให้เรา แต่เป็น ตัวเราที่จะต้องรับผิดชอบและสร้างสุขภาพขึ้นมาด้วยตัวเอง แพทย์ไม่อาจมาดูแลอารมณ์และจิตใจให้เรา ไม่มีหน้าที่มาสร้างสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเรา และยิงไม่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณของเรา แพทย์จะช่วยเราในยามที่เราเจ็บป่วยเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชีวิต เราเป็นผู้ดูแลตนเอง สุขภาพจึงเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช้หน้าที่ของใคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

เลือกทานอาหารสดใหม่เสมอ

เลือกทานอาหารสดใหม่เสมอ

                อาหารมีคุณค่ามากที่สุดก็ตอนที่มันยังสดอยู่ เรียกว่าเป็นอาหารที่มีชีวิต คนและพืชผักล้วนมีพลังชีวิตอยู่ในตัวเองทั้งนั้น เรากินผักสดเราจะได้พลังชีวิตของผักมาเพิ่มพลังชีวิตของเรา แต่ถ้าเรากินผักที่เก่าหรืออาหารที่ทิ้งค้างมานานแล้วพลังชีวิตจะลดน้อยลงตามเวลา และในที่สุดก็หมดไป เราจะไม่ได้พลังชีวิตจากอาหาร คงได้เพียงสารอาหารที่มีคุณค่าน้อยลงเรื่อยๆ ตามการเวลาเช่นกัน
                ดังนั้นเราจึงควรกินอาหารสดใหม่ ถ้าเป็นอาหารปรุงสุกก็ต้องรีบกินทันทีหลังการปรุงเสร็จ จะได้สารอาหารมากกว่ารอไปกินอีกวันรุ่งขึ้น ซึ่งสารอาหารจะสลายคุณค่าลงไป และขณะเดียวกันจะเกิดสารพิษเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ อาหารค้างคืนจึงไม่ควรกินเลย เพราะอาจได้รับสารพิษมากกว่าประโยชน์จากอาหาร
                อาหารกล่องก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นอาหารที่ตายแล้ว ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรกินอาหารกล่องที่แพ็คขายกันตามห้างสรรพสนค้าทั่วไป อาหารกล่องถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับสังคมที่เร่งรีบ ซึ่งเป็นสังคมที่ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เราต้องทำชีวิตของเราไม่ให้เร่งรีบจนเกินไป เราจะได้ไม่ต้องกินอาหารกล่องแบบนั้น

กินอาหารตามท้องถิ่นและฤดูกาล

กินอาหารตามท้องถิ่นและฤดูกาล


เลือกกินอาหารที่มีในท้องถิ่นของตนเองและกินอาหารที่มีอยู่ในแต่ละฤดูกาล เพราะธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์มาเท่านั้น แต่ยังจัดสรรอาหารมาให้มนุษย์ด้วยดังนั้นใครที่อยู่ในแถบถิ่นใดก็จะมีอาหารที่เหมาะสมกับถิ่นนั้นเกิดขึ้นและในฤดูกาลที่ต่างกันจะมีอาหารที่ต่างกันเกิดขึ้นให้เรากิน นี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะช่วยปรับธาตุในตัวเราให้สมดุลกับภูมิอากาศและภูมิประเทศ ถ้าเราดำรงชีวิตตามธรรมชาติเราจะมีอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพกินเสมอ แต่ทุกวันนี่เรามีอาหารที่ปลูกนอกฤดูกาล กินอาหารข้ามจังหวัดข้ามประเทศกันจนเป็นปกติ เรามักไม่ค่อยรู้แล้วว่าอาหารท้องถิ่นเป็นอย่างไร ผักพื้นบ้านคืออะไร เพราะเรากินผักที่ผลิตเป็นการค้าและส่งขายทั่วประเทศ ความเป็นท้องถิ่นจึงหมดไป ความเป็นฤดูกาลก็ลดน้อยลง เรากินอาหารไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ ร่างกายจึงอ่อนแอลงเรื่อยๆ
                เราจึงต้องหันกลับมาทำชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติให้มากขึ้น กินอาหารที่ธรรมชาติจัดหาไว้ให้ เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ร่างกายจะมีการปรับสมดุลของธาตุด้วยอาหารเสมอ เราจะมีสุขภาพดีอย่างง่ายๆ ด้วยการกินอาหารที่ถูกต้องตามธรรมชาติ

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลดการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด

ลดการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด


                เนื้อสัตว์ทุกชนิดมีสารพิษมากกว่าพืช ควรกินให้น้อยลงเท่าที่จะทำได้ เมื่อเทียบกันตรงๆ เนื้อสัตว์จะมีพิษมากกว่า เพราะการเกิดสัตว์ทุกวันนี้ไม่ได้เกิดแบบธรรมชาติ แต่เป็นสัตว์ที่สร้างมาเพื่อให้เรากินโดยเฉพาะ จึงจำเป็นต้องสร้างเนื้อสัตว์นั้นๆ ให้โตเร็ว การให้อาหารที่มีสารเคมีจำนวนมาก การฉีดยาป้องกันโรคระบาด การฉีดฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เร่งเนื้อแดง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีในสัตว์โลกสมัยโบราณ
                เนื้อสัตว์ที่เรากินจึงเต็มไปด้วยสารเคมีจำนวนมาก เมื่อเรากินเนื้อเข้าไปเราจะได้รับสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปด้วย ร่างกายต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้จัดการขับสารพิษออกไป ถ้ามีจำนวนน้อยๆ ร่างกายก็ขจัดออกได้ แต่ถ้าเรากินเป็นประจำ ร่างกายจะสูสารพิษไม่ไหว ขจัดออกไปได้บางส่วน ส่วนที่เหลือจะสะสมซึกซ่อนไว้ในร่างกาย เมื่อสะสมมากพอก็จะทำร้ายร่างกายจนแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เราเห็น
                ดังนั้นการลดการกินเนื้อสัตว์ลง รวมทั้งผลิตผลที่มาจากสัตว์ เช่น นมและไข่ จะช่วยลดการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายลง ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการขับพิษมากนัก สุขภาพของเราจึงจะแข็งแรง

เลือกทานข้าวกล้องหรือข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยครั้ง

เลือกทานข้าวกล้องหรือข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยครั้ง


ข้าวกล้องยังคงคุณค่าทางอาหารในเมล็ดข้าวพร้อมเส้นใยอาหาร เป็นอาหารที่เราควรเลือกกิน หรือเริ่มต้นสร้างสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนข้าวก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเราคนไทยกินข้าวทุกวัน ถ้าได้รับสารอาหารจากข้าวเต็มที่ สุขภาพย่อมแข็งแรงเร็ว คนไทยกินข้าวกันมานานนับศตวรรษ มากถึงยุคหลังๆ นี่เองที่เริ่มมีการกินก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปัง ทำให้ความเป็นธรรมชาติของข้าวเสียไปเพราะถูกแปรรูปไปเป็นแป้งอย่างอื่น
                ข้าวขาวที่เรากินทุกวันนี้ผ่านการขัดสีหลายครั้ง คุณค่าทางอาหารน้อยลงตามส่วนที่ถูกขัดสีไป เส้นใยก็จะลดน้อยลง ทำให้ไม่ค่อยมีกากในการขับถ่าย เป็นปัญหาต่อลำไส้ใหญ่มากขึ้น ยิ่งไปแปรรูปเป็นขนมปังหรือก๋วยเตี๋ยวหรือแม้แต่รูปแบบอื่นๆ จะทำให้คุณค่าทางอาหารลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็มีการปนเปื้อนมากขึ้น และมีการเพิ่มเติมสารเคมีเข้าไปในกระบวนการผลิตอีก ทำให้อาหารเหล่านี้มีคุณค่าสู้อาหารแบบดั้งเดิมไม่ได้
                เราจึงควรกินข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยครั้งอย่างข้าวกล้องมากกว่า แม้ว่าระยะแรกๆ จะยังไม่เคยชินกินไม่อร่อย แต่กินไปนานๆๆ จะรู้สึกอร่อยขึ้น อย่างไรก็นึกถึงคุณค่าทางอาหารเป็นหลักแล้วกันนะครับ กินเพื่อสุขภาพมากขึ้น เรื่องความอร่อยลดลงสักนิดให้สมดุลกัน

เลือกทานอาหารที่มีสารพิษน้อย

เลือกทานอาหารที่มีมีสารพิษน้อย


เราควรกินพืชผักผลไม้ตามธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ หรือผักที่ปลูกและดูแลโดยไม่ใช้สารเคมี ถ้าเป็นผักพื้นบ้านตามรั้วกินได้ยิ่งปลอดภัย ผักผลไม้ที่ปลูกโดยใช้สารเคมีนั้นไม่ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพ เราจำเป็นต้องเลือกอาหารให้ดีด้วย แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ต้องล้างทำความสะอาดให้ปลอดสารพิษมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่อย่างนั้นเราจะได้รับสารพิษเข้าไปโดยตรง การกินอาหารตามร้านอาหารทั่วไปจึงไม่อาจแน่ใจได้ว่ามีสารพิษมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นถ้าสามารถเลือกอาหารและปรุงเองได้จะดีมาก

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

อาหารอย่างไรที่เหมาะสมกับชีวิต

อาหารสุขภาพ

                คำว่าอาหารสุขภาพนั้นมีมานานแล้ว มีมาทุกยุค แนวความคิดเรื่องอาหารสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตามความเชื่อของสังคมแต่ละสังคม ดังนั้นสูตรอาหารธรรมชาติจึงมีมากมาย จนทำให้เราสับสนว่าอะไรคือ อาหารสุขภาพกันแน่
                ในประเทศไทยเมื่อร้อยปีที่แล้ว อาหารสุขภาพของเราคือ ข้าวและพืชผักผลไม้ตามบ้าน ต่อมาอาหารสุขภาพกลายเป็นอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่ เพื่อสร้างความโตใหญ่ของร่างกายตามแบบชาวตะวันตก และความเชื่อเรื่องอาหาร เนื้อ นม ไข่ ก็ยังมีอยู่มาตลอดจนถึงวันนี้ แต่ในรอบ 5 – 10 ปีมานี้แนวคิดเรื่องอาหารสุขภาพของไทยเริ่มมีคนพูดถึงการลดเนื้อสัตว์ลง และเน้นอาหารจำพวกพืชผักผลไม้และข้าวกล้องกันมากขึ้น อาหารสุขภาพในยุคนี้จึงกลับไปคล้ายอาหารยุคร้อยปีที่แล้วอีกครั้ง
                ในต่างประเทศก็มีกระแสอาหารสุขภาพแบบนี้เช่นกัน คนเริ่มสนใจอาหารธรรมชาติกันมากขึ้น ลดอาหารเนื้อ นม ไข่ ซึ่งเป็นอย่างนี้มากขึ้นทึกที จนถ้าพูดถึงอาหารสุขภาพในวันนี้ก็จะหมายถึง อาหารจำพวกพืชผักผลไม้มากกว่าเนื้อสัตว์
                ที่จริงอาหารทุกชนิดมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันไป ไม่มีอาหารที่วิเศษสุดที่เหมาะสำหรับทุกคน แต่การพิจารณาเรียกอาหารใดว่าเป็นอาหารสุขภาพนั้น จะใช้หลักการที่ทุกคนยอมรับได้ นั่นคืออาหารสุขภาพคืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่มีสารพิษหรือสิ่งปนเปื้อน เรียกว่าเป็นอาหารที่สะอาด มีคุณค่าครบหมู่ตามที่ร่างกายต้องการ แบบนี้เป็นลักษณะของอาหารที่ดี
                การสร้างสุขภาพด้วยธรรมชาตินั้น ยังมีหลักพิจารณาในเรื่องของความเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วย ในเรื่องของความสดของอาหาร ชนิดของอาหารที่เหมาะสมกับฤดูกาล และยังรวมถึงวิธีกินอาหารให้ได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
                เนื่องจากอาหารสุขภาพนั้นยังมีข้อถกเถียงกันมากอยู่ มีสูตรอาหารมากมายดังนั้นผมจึงขอเสนอแนะเป็นเพียงหลักการกว้างๆ ไม่ลงในรายละเอียดนะครับ อาหารที่เราควรกินมีลักษณะดังนี้
  •                 อาหารมีสารพิษน้อย
  •                 ข้าวกล้องหรือข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยครั้ง
  •                 ลดการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด
  •                 กินอาหารตามท้องถิ่นและฤดูกาล
  •                 อาหารสดใหม่
  •                 ลดของหวาน

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

เส้นทางสู่ความไม่มีโรค

                
                เส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความไม่มีโรคนั้น จะว่าเป็นเรื่องยากก็ยาก จะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่าย ที่จริงวิธีการนั้นง่ายๆ แต่การกระทำนั้นค่อนข้างยาก ที่ยากเพราะว่าเรามักจะเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ซึ่งมักเป็นชีวิตที่ทำลายสุขภาพเสียมาก เราจึงปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เป็นแบบใหม่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติดั้งเดิมได้ยากหน่อย
                แต่สิ่งที่ยากไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ มันยากเพราะเรายังไม่เคยชินมากกว่า เราจึงไม่อยากเปลี่ยนแปลงความเคยชินแบบเดิมๆ ของเราไปหาสิ่งใหม่ๆ ที่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะดีกว่าชีวิตแบบเดิมๆ ของเราหรือไม่
                เราอาจต้องรอจนถึงวันหนึ่งที่ร่างกายของเราเตือนเราด้วยการเจ็บป่วยขึ้นมา เราจึงจะหาทางปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเสียใหม่ สังเกตไหมครับว่า ชีวิตของคนเจ็บป่วยกับชีวิตของคนปกตินั้นต่างกันอย่างไร เราคงอยากมีชีวิตแบบปกติเหมือนเดิม แต่ชีวิตแบบเดิมๆ นั้นอาจเป็นต้นเหตุให้เราเกิดโรคในวันนี้ก็ได้ ถ้าเราไม่แก้ไขที่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญ เราก็ไม่อาจมีสุขภาพที่ดีกลับคืนมาได้อีก
                โรคเรื้อรังที่ชาวโลกทั้งโลกกำลังเป็นกันอย่างมากมายเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือภูมิแพ้ก็ตาม โรคเหล่านี้เป็นโรคที่ไม่มียารักษา มีแต่การใช้ยาบรรเทาอาการไปตลอดชีวิตเท่านั้น เราไม่อาจหายขาดจากโรคนี้ได้ด้วยยา
                โรคที่คุกคามชาวโลกวันนี้ สังเกตดูดีๆ จะพบว่ามันมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเหมือนสมัยโบราณ แต่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดธรรมชาติของคนเรา ทั้งด้านอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย การทำงาน และสิ่งแวดล้อมของสังคม สิ่งเหล่านี้ไม่เอื้อให้เกิดภาวะสุขภาพดี แต่กลับเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดโรคภัยมากกว่า ที่ร้ายกว่านั้นคือเราไม่รู้ตัวว่าการใช้ชีวิตของเรา เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคขึ้นมา เราจึงไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุสำคัญ แต่แก้ไขที่ปลายเหตุเพื่อให้อาการทุเลาลง กลบเกลื่อนอาการต่างๆ ไว้ ทำให้โรคซุกซ่อนอยู่ภายในและแพร่ขยายตัวมากขึ้น เกิดเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าเดิมขึ้นตามมาเป็นระลอกๆ
                เส้นทางที่จะนำเราไปสู่สุขภาพดีนั้นจึงมีเคล็ดลับสำคัญคือ การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ