Subscribe:

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

กินอาหารตามท้องถิ่นและฤดูกาล

กินอาหารตามท้องถิ่นและฤดูกาล


เลือกกินอาหารที่มีในท้องถิ่นของตนเองและกินอาหารที่มีอยู่ในแต่ละฤดูกาล เพราะธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์มาเท่านั้น แต่ยังจัดสรรอาหารมาให้มนุษย์ด้วยดังนั้นใครที่อยู่ในแถบถิ่นใดก็จะมีอาหารที่เหมาะสมกับถิ่นนั้นเกิดขึ้นและในฤดูกาลที่ต่างกันจะมีอาหารที่ต่างกันเกิดขึ้นให้เรากิน นี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะช่วยปรับธาตุในตัวเราให้สมดุลกับภูมิอากาศและภูมิประเทศ ถ้าเราดำรงชีวิตตามธรรมชาติเราจะมีอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพกินเสมอ แต่ทุกวันนี่เรามีอาหารที่ปลูกนอกฤดูกาล กินอาหารข้ามจังหวัดข้ามประเทศกันจนเป็นปกติ เรามักไม่ค่อยรู้แล้วว่าอาหารท้องถิ่นเป็นอย่างไร ผักพื้นบ้านคืออะไร เพราะเรากินผักที่ผลิตเป็นการค้าและส่งขายทั่วประเทศ ความเป็นท้องถิ่นจึงหมดไป ความเป็นฤดูกาลก็ลดน้อยลง เรากินอาหารไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ ร่างกายจึงอ่อนแอลงเรื่อยๆ
                เราจึงต้องหันกลับมาทำชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติให้มากขึ้น กินอาหารที่ธรรมชาติจัดหาไว้ให้ เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ร่างกายจะมีการปรับสมดุลของธาตุด้วยอาหารเสมอ เราจะมีสุขภาพดีอย่างง่ายๆ ด้วยการกินอาหารที่ถูกต้องตามธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น